Новини

Българските алпинисти в Памир това лято - изкачвания на Корженевская и Комунизъм
18 август 2010

Боян Петров (СК “Вертикален свят”, София), е напрвил първите за сезона изкачвания на Корженевская (7105м) на 1.8.2010 и на Комунизъм (7495м) на 11.8.2010.

Румен Радев (СК “Вертикален свят”, София) е изкачил Корженевская на 6.08.2010 и е направил опит на Комунизъм до 4700м.

Светлослав Терзийски и Милена Михайлова, и двамата от АК "Планинец", София, са били на Корженевская на 8.08.2010. Светослав е направил и опит на Комунизъм - до 5900м. Милена Михайлова е останала да направи опит на Комунизъм с двама гида от Алмати.

До вчера (17.08) на Корженевская са се качили 125 човека за този сезон, на Комунизъм само двама.

По информация от Боян Петров


Боян на Комунизъм
Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF