Новини

Алпиниада ,,Райски скали'2010", 4-5.09.2010 г., скалите край Райско пръскало, района на вр. Ботев, Стара Планина.
12 август 2010

П О К А Н А

Проява
Алпиниада „Райски скали 2010”

Времетраене и място на реализация
4-5 септември 2010 г.
Скалите край Райско пръскало (най-високият водопад в България), района на вр. Ботев, Стара Планина.

Организатор
АК “Железник” при ТД „Сърнена гора”, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” 62, ТД “Сърнена гора”, гр. Стара Загора; тел.: 042/638 435;
e-mail: td_sarnena_gora@abv.bg
Григор Вътев – председател; 0889/89 06 55; grigor.vatev@gmail.com
Недко Недев – зам. председател; 0894/35 44 20
Жеко Вътев – Технически ръководител на проявата; 0888/22 73 10; mikelekomers@abv.bg

История и институционален капацитет на организацията
Членовете на АК “Железник” отбелязаха през 2009 г. петдесет години от основаването му. Още от зараждането на клуба неговите представители са вземали дейно участие и продължават да го правят в изкачването на върхове както в национален, така и в световен мащаб. Представители на АК в Стара Загора са участвали до момента в експедиции до осемхилядниците вр. Еверест, вр. Броуд пик, вр. Чо Ою в Хималаите, както и редица върхове в Европа, Азия, Северна, Южна Америка и Африка.

Цели и задачи на проявата, очаквани резултати
Целта на Алпиниада “Райски скали 2010” е провеждането на традиционния лагер със състезателен характер на любителите на алпийското катерене.
Привличане на още по-голям брой участници и популяризиране на обекта.

Партньори
1. ТД “Сърнена Гора”, гр. Стара Загора
2. БФКА
3. Верига магазини ekipirovka.com

Програма
3.09.’10 (петък): Пристигане и настаняване. Регистриране на участниците.
21:00 ч. – Техническа конференция, х. Рай.

4.09.’10 (събота): до 19:00 ч. - изкачвания в района
5.09.’10 (неделя): до 14:00 ч. - изкачвания в района
14:30 ч. – закриване и награждаване на призьорите, х. Рай.

Право на участие
В Алпиниада „Райски скали 2010” участие могат да вземат всички желаещи алпинисти, които отговарят на следните условия:
- имат извършен предсъстезателен медицински преглед, удостоверен с документ по образец на МЗ, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение;
- имат планинска застраховка;
- представят попълнена и подписана декларация за участие;
- имат навършени 16 г. (участници на възраст 16-18 г. трябва да представят декларация за съгласие от родител!);
- разполагат с необходимата алпийска екипировка и съоръжения.

Други условия
Командировъчните разходи са за сметка на клубовете или на самите участници.
Регламентът за класиране ще бъде обявен на техническата конференция

Награден фонд
ваучери за инвентар/екипировка на стойност:
1-во място: 300 лв.
2-ро място: 200 лв.
3-то място: 150 лв.
Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF