Новини

Отложеното състезание за купа "НСА-Академик" по състезателно катерене ще се проведе на 28-29 май 2005 г. в СУ "Климент Охридски". Наредбата за състезанието ще бъде публикувана допълнително.
20 април 2005


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF