Новини

Заседание на УС на БФКА, 10.03.2010 г., Спортната палата, София.
11 март 2010

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ


От Протокол № 4 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 10.03.2010 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Петко Тотев, Боян Петров, Никола Недялков, Янко Танчев, Дора Маринова
Елисавета Първанова

ОТСЪСТВАТ: Станимир Желязков, Минчо Петков, Калин Гърбов

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Актуализиране на бюджета за 2010 г.
2. Състав на комисиите – помощни органи към УС.
3. Разни.

РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет ще актуализира бюджета след подписване на договора с МФВС.
Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет утвърждава състав на комисия “Ледено катерене” – председател – Станимир Желязков, членове – Минчо Петков, Орлин Колов, Петко Тотев.
Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет утвърждава състав на комисия “Ски-алпиниъзъм” – председател – Янко Танчев, членове – Васил Флоров, Николай Диков, Петко Тотев.
“За” – 5, “Против” – 1, “Въздържал се” – 1, приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет утвърждава за председател на комисия “Алпинизъм” Дойчин Боянов. Дава срок на председателя на комисията до следващото заседание да представи членове на комисията.
Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет утвърждава състав на комисия “Катерачни обекти – достъп, сигурност и опазване” – председател – Николай Петков, членове – Димитър Цолов, Станимир Желязков, Боян Петров, Ивайло Радков, Петко Тотев. Останалите кандидати за членове на комисията ще бъдат поканени да присъстват на първото заседание.
Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет утвърждава състав на комисия “Спортно катерене” – Камен Кукуров, Никола Недялков, Калин Гърбов, Калоян Добрев, Аспарух Вълчев, Дора Маринова. Комисията на свое заседание трябва да избере свой председател.
Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 7

Управителният съвет утвърждава състав на комисия “Обучение и квалификация” – председател – Кирил Русев, членове – Дойчин Боянов, Николай Петков, Станимир Желязков, Петко Тотев.
Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 8

Окончателният състав на комисиите ще бъде утвърден на следващото заседание на УС, насрочено за 24.03.2010 г.

РЕШЕНИЕ № 9

Управителният съвет утвърждава в годишното класиране на клубовете да бъдат начислявани точки само в официалните международни дисциплини и възрастови групи.
Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 10

Управителният съвет променя датата на държавното първенство по алпинизъм – зимно поради повишената лавинна опасност в планините. Проявата ще се проведе на 19-24.03.2010 г.
Приема се единодушноПРЕДСЕДАТЕЛ:
/КИРИЛ РУСЕВ/

ПРОТОКОЛ:
/ДОРА МАРИНОВА/София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF