Новини

СЪОБЩЕНИЕ - промяна в датата на провеждане на проява.Държавното първенство по алпинизъм - зимно ще се проведе на 19-21.03.2010 г., Мальовица, Рила
11 март 2010

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ

Н А Р Е Д Б А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО АЛПИНИЗЪМ – ЗИМНО

19-21.03.2010 г.

І. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Проявата ще се проведе в района на Мальовица с център хижа “Мальовица” за времето 19.03-21.03.2010 г.

II. ПРОГРАМА

19.03.10 - 21:00 ч. - техническа конференция, х.”Мальовица”
20.03.10 - до 16:00 ч. - изкачвания в района
21.03.10 - до 16:00 ч. - изкачвания в района
17:00 ч. – закриване и награждаване на призьорите, х.”Мальовица”

IІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Държавното първенство по алпинизъм – зимно участие могат да вземат всички желаещи алпинисти, които отговарят на следните условия:
- имат предсъстезателен медицински преглед;
- планинска застраховка;
- навършени 16 г. (участници на възраст 16-18 г. трябва да имат декларация за съгласие от родител!)
- разполагат с необходимата алпийска екипировка и съоръжения

IV. ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ – Тончо Тончев

V. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ

БФКА обезпечава финансово предварителната подготовка, организацията и провеждането на проявата.
Командировъчните разходи са за сметка на клубовете или на самите участници.
Регламентът за класиране ще бъде обявен на техническата конференция.

VI. Награди - I място - 500 лв., II място - 300 лв., III място - 200 лв. (във ваучери за закупуване на инвентар / екипировка)

Важно! – Всички участници трябва да направят своите резервации в хижа “Мальовица” – Катя – 0885 671 205


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF