Новини

Българската федерация по катерене и алпинизъм набира проекти за екипиране на катерачни обекти през 2010 г.
25 февруари 2010

Проектите трябва да са подадени чрез  " Форма за кандидатстване за разработване, екипиране или преекипиране на катерачен обект" - http://bfka.org/fbac.php?regulations

Срок за подаване на проектите - 10.03.2010 г.

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF