Новини

Открита е процедура по набиране на желаещи да бъдат включени в комисиите - помощни органи в работата на управителния съвет на БФКА.
16 февруари 2010

На свое заседание на 13.02.2010 г. управителният съвет на БФКА взе решение да обяви процедура по набиране на желаещи да бъдат включени в комисиите – помощни органи в работата на УС. Кандидатите за членове на комисия трябва в срок до 8-ми март да изпратят на и-мейла на БФКА office@bfka.org заявление за участие в следните комисии: “Алпинизъм”, “Спортно катерене”, “Ски-алпинизъм”, “Ледено катерене”, “Катерачни обекти – достъп, сигурност, опазване”, “Обучение и квалификация”. Няма ограничение в броя на комисиите, в състава на които може да участва един човек.София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF