Новини

11 декември - Международен ден на планините. Международната федерация по катерене и алпинизъм (UIAA) избра днешния ден, за да публикува приетата на последната Генерална асамблея на организацията Mountain Ethics Declaration.
11 декември 2009


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF