Новини

Спортно катерене - боулдър, открито студентско първенство, 19.12.2009 г., Русе.
30 ноември 2009

УНИВЕРСИТЕТСКИ  ТУРИСТИЧЕСКИ  СЪЮЗ “АКАДЕМИК”
КЛУБ  ПО  КАТЕРЕНЕ  И АЛПИНИЗЪМ КЪМ  СТПД  “АКАДЕМИК” - РУСЕ
 
Покана за участие в

ОТКРИТО   СТУДЕНТСКО ПЪРВЕНСТВО  ПО СП0РТНО КАТЕРЕНЕ -  БОУЛДЪР     
ПО СЛУЧАЙ СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК 8 ДЕКЕМВРИ

19.12.2009 г.

 
Домакин: Клуб по катерене и алпинизъм (ККА) към СТПД “Академик” - Русе, 
Русе 7017  ул.”Студентска” № 8  РУ “Ангел Кънчев”- корпус 6.114;

Участници: състезатели мъже и жени;

Заявки: Заявки за участие и допълнителна информация до 07.XII. на
тел: 0878 815 277, 0878 738 198;  e-mail: academic@ru.acad.bg, ba4odilqn@abv.bg;

Настаняване: Студентско общежитие № 4 на РУ “А. Кънчев”;

Място на провеждане: Спортна зала в КСУДС, бул.”Липник” № 14;

Необходими документи: Предсъстезателен медицински преглед, застраховка;

Стартова такса: 5 лв;

Класиране: Общо и отделно за участниците редовни студенти;

Награди: Победителите ще бъдат наградени с парични и предметни награди в рамките на осигурения награден фонд;

Програма:

Събота  19.12.2009 г. 
- до 10:00 регистрация;
- 10:15 техническа конференция;
- 10:30 старт на състезанието;
- 18:30 закриване на състезанието и награждаване на призьорите;

У Т С  “А к а д е м и к”
ККА “Академик”- Русе


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF