Новини

Балканско първенство по спортно катерене за мъже и жени, юноши, девойки и деца, 6-8.11.2009г., София.
09 ноември 2009


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF