Новини

Честване на 80-годишен юбилей на Българска федерация по катерене и алпинизъм, 19.11.2009 г., 18.30 ч., Национална спортна академия, София.
10 ноември 2009


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF