Новини

Катерачна среща "Райски скали'09", 5-6.09.2009г., района на х."Рай", Стара планина.
01 септември 2009

ТД „Сърнена гора“, гр. СТАРА ЗАГОРА
 Алпийски клуб „Железник“
 
 
П О К А Н А
 
 
ЗА УЧАСТИЕ В КАТЕРАЧНА СРЕЩА
„Райски скали09“ – 50 години Алпийски клуб „Железник“
 
05-06.09.2009 г.
 
І. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Проявата ще се проведе в района на х. “Рай”, Стара планина - 05-06.09.2009 г.  
 
II. ПРОГРАМА
 05.09.09      7,30 ч. Техническа конференция
                   8,00 -20,00 ч. Изкачвания
06.09.09      8,00 - 14,00 ч. Изкачвания
                                    15,00 Награждаване и закриване на проявата.
 
IІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
 В катерачната среща участие могат да вземат всички желаещи алпинисти, които отговарят на следните условия:
* да имат предсъстезателен медицински преглед или да направят такъв при медицнското лице на място напроявата .
* планинска застраховка
* застраховка живот
* да разполагат с необходимата алпийска екипировка и съоръжения (каската е задължителна!)
  
IV. СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
Технически ръководител Жеко Вътев
Секретар – Дамян Чолпанов
Ръководител ПСС Цветан Христов
  
V. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ
1. Награден фонд:
          1-во място въже
          2-ро място каски
          3-то място седалки
2. .Всички разходи по време на катерачната среща ще бъдат за сметка на участниците и участващите клубове.
 
Настаняване – Нощувки в хижа Рай и на палатки в района на хижата.
За резервации в хижа Рай – 0885 25 23 95 Димитър
                                               0889 88 95 22 Христина
 
 За повече информация: Жеко Вътев тел. 0888 227 310
                                  Росен Тотев тел. 0898 200 742

Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF