Новини

Боян Петров изкачи и Гашербрум 2 - 8035м! На 2-ри август, само седмица след като стъпи на Гашербрум 1, Боян изкачи и Г2. Поздравления, Съни!
03 август 2009

Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF