Новини

Покана за участие в Международна катерачна среща от Руската федерация по алпинизъм, 4-9 август 2009, Гуамка, Краснодарски регион.
14 май 2009


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF