Новини

Финансов отчет за 2004 г, приет от Общото събрание на ФБАК на 2-ри април 2005 г.
04 април 2005


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF