Новини

Заседание на УС на БФКА, 9.04.2009г.
10 април 2009ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 2 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 09.04.2009 г. в Спортната палатаПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Станимир Желязков, Здравко Петков, Никола Недялков, Боян Петров, Ивайло Кръстев, Михаил Михайлов, Петко ТотевИван Василев, Калин Гърбов, Милен Видиновски, Калоян Добрев, Петя НедялковаОТСЪСТВАТ: Минчо Петков, Николай Петков, Дойчин БояновПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:Финансов отчет за I тримесечие на 2009г.
Разпределение на субсидията за клубовете през 2009г.
Клубове, отпаднали от членство в БФКА поради неплащане на членски внос за 2009г.
Номинация за членове на комисиите към UIAA.
Кандидатура за домакинство на Евр.купа по спортно катеренe за ю/д през 2009г.
Проекто – бюджет на БФКА за 2009г.
Предложение за членство на БФКА в коалиция “За да остане природа в България”
Разни.РЕШЕНИЕ № 1Управителният съвет приема финансов отчет за I тримесечие на 2009г.

Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 2Управителният съвет утвърждава разпределение на субсидията от ДАМС за клубовете за 2009г. както следва:


 

Клуб

Град

Финансиране - лв.

1

АК "Трапезица 1957"

Велико Търново

3768.00

2

СКАП "План. и приключения"

Сливен

3364.00

3

KEС "СЕЛТ"

Казанлък

3324.00

4

AK "Еделвайс 74"

Килифарево

3240.00

5

КА - НСА

София

2180.00

6

КССК "Варнаклайминг"

Варна

1940.00

7

СК "Вертикален свят"

София

744.00

8

ТД "Витоша"

София

604.00

9

АК "Планинец"

София

560.00

10

ККПЕС "Царевец"

Велико Търново

276.00

 

 

 

20000.00Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 3Управителният съвет констатира отпадането на следните клубове, незаплатили членски внос за 2009г. въз основа на чл.26(1)т.5 и чл.26.(2) от Устава на БФКА:


1

АК "Трапезица"

В.Търново

2

ТД "Веслец"

Враца

3

ТД "Стратеш"

Ловеч

4

АСК "Вертикал"

Русе

5

АК "Черни Осъм"

с.Ч.Осъм

6

АК "Еделвайс"

София

7

Асоц. "Планини и хора"

София

8

СК "Железни пръсти"

София

9

АК "Кайлъка-1999"

ПлевенПлевенПриема се единодушноРЕШЕНИЕ № 4Управителният съвет предлага за corresponding members към комисии на UIAA: Станимир Желязков – комисия “Ice Climbing”, Боян Петров – комисия Access& Conservation .

Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 5Управителният съвет решава да издигне кандидатурата на Велико Търново за домакинство на Европейска купа по спортно катерене за ю/д, която да се проведе през септември 2010г.

Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 6Управителният съвет решава таксата домакинство за Европейска купа в размер на 500 евро, която трябва да се заплати през 2009г., да бъде начислена от бюджета на комисия “Спортно катерене” след съгласуване с ДАМС.

Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 7Управителният съвет утвърждава проекто-бюджет на БФКА за 2009г.:

Наличност на 1.01.2009

10014.00

Фонд "Аварийни ситуации"

4731.00


ПРИХОДИ

 

ДАМС

80000.00

Членски внос

7840.00

Стартови такси

1000.00

Реклама - бартер

8000.00

Курсове

1100.00

Клубове

20000.00

ОБЩО

117940.00


РАЗХОДИ

 

Администрация

18500.00

Спортно катерене

36000.00

Ски - алпинизъм

12500.00

Ледено катерене

13000.00

Алпинизъм

4000.00

Екипиране

5000.00

Реклама - бартер

8000.00

Курсове

700.00

Клубове

20000.00

 

117700.00


Наличност 31.12.2009

10254.00

Фонд "Аварийни ситуации"

4732.00Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 8Управителният съвет решава да се открие дарителски фонд “80 год. организирано алпийско движение в България”.

Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 9Управителният съвет решава БФКА да стане член на коалиция “За да остане природа в България”.

“За” – 7, “Въздържал се” - 1РЕШЕНИЕ № 10Управителният съвет решава да се отпуснат 300лв. от бюджета на комисия “Алпинизъм” за закупуване на въже за АК “Вихрен”, София.

“За” – 6, “Въздържал се” - 2ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/КИРИЛ РУСЕВ/ПРОТОКОЛ:

/ДОРА МАРИНОВА/
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF