Новини

Становище относно планове, икономически инетереси и натиск за разширяване на ски зоната в ПП "Витоша", от Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил и Българска федерация по спелеология.
06 април 2009


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF