Новини

Очаквайте книгата "Планинарски хроники" на Румен Дамянов. Откъс от книгата можете да прочетете
19 януари 2009


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF