Новини

Комисията за младежта към Международната федерация по катерене и алпинизъм UIAA и през 2009 г. има богата програма, насочена към младите алпинисти.
18 декември 2008Комисията за младежта към Международната федерация по катерене и алпинизъм UIAA и през 2009 г. има богата програма, насочена към младите алпинисти.Вече са публикувани информация и покана за участие в проявите през първата половина на годината – лагер за ски-алпинисти в Словения през март, експедиция за изкачване на вр.Елбрус през юли, трекинг в Южна Африка през юли.Информация за проявите и условията за участие може да намерите на сайта на UIAA

http://theuiaa.org/interna.php?page=youth_calendar.html&change_language=ENG


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF