Новини

Открит студентски шампионат по състезателно катерене - боулдър, Русе, 29.11.2008 г.
05 ноември 2008УНИВЕРСИТЕТСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ “АКАДЕМИК”
О б щ и н а Р у с е
КЛУБ ПО АЛПИНИЗЪМ И СЪСТЕЗАТЕЛНО КАТЕРЕНЕ КЪМ СТПД “АКАДЕМИК” - РУСЕ


П о к а н а з а у ч а с т и е
ОТКРИТ СТУДЕНТСКИ ШАМПИОНАТ ПО

Б О У Л Д Ъ Р


ПО СЛУЧАЙ СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК 8 ДЕКЕМВРИОрганизатори: Университетски туристически съюз, Община Русе, Клуб по алпинизъм и състезателно катерене (КАСК) към СТПД “Академик” - Русе;

Домакин: КАСК към СТПД “Академик”, Русе 7017 ул.”Студентска” № 8;

Участие: Състезатели мъже и жени; отделно класиране само за студенти;

Заявки за участие: Заявки и допълнителна информация до 27.XI. на

тел: 0896 888 277, 0896 715 327; Е-mail: ba4odilqn@abv.bg, academic@ru.acad.bg;

Настаняване: Студентско общежитие № 4 на РУ “Ангел Кънчев”;

Място на провеждане Спортна зала в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, бул.”Липник” № 14;

Регистрация и техническа конференция: 29 ноември;

Необходими документи: предсъстезателен медицински преглед, застраховка;

Стартова такса: 4 лв;

Награди: Победителите ще бъдат наградени с материални награди;

Програма :

събота 29.11. - до 10.00 регистрация;

- 10.15 техническа конференция;

- 10.30 старт на състезанието;
- 17.30 закриване на състезанието и награждаване на призьорите;
У Т С “А к а д е м и к”

КАСК “Академик”- Русе


Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF