Новини

Заседание на УС на БФКА, 17.09.2008 г., Спортната палата.
18 септември 2008ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕОт Протокол № 8 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 17.09.2008 г. в Спортната палатаПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Станимир Желязков, Дойчин Боянов, Здравко Петков, Никола Недялков, Боян Петров, Николай Петков, Минчо Петков, Петко Тотев, Ивайло Кръстев

Елисавета Първанова, Иван Василев, Калин Гърбов

ОТСЪСТВАТ: Михаил МихайловПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:1. Актуализация на състава на комисиите в изпълнение на приетия правилник от ОС.

2. Изпълнение на бюджета за 2008 г.

3. Катерачна среща Враца’08

4. Писмо до УС от Милен Видиновски и Калин Гърбов.

5. Разни.РЕШЕНИЕ № 1Управителният съвет задължава председателите на комисии “Алпинисъм”, “Състезателно катерене” и “Катерачни обекти” на следващото заседание на УС да представят проекто-състав в съответствие с приетия от ОС правилник за работата на комисиите (в състава на всяка комисия да има до 7 членове)

Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 2Управителният съвет удовлетвоярва молбата от изп.секретар на БФКА да бъдат признати по 100 лв. на месец за неодбходими разходи на щатното лице на федерацията, считано от 01.06.2008 г.

“За” – 8, “Въздържал се” – 2РЕШЕНИЕ № 3Управителният съвет застава зад отговора на Никола Недялков на писмото до УС от Калин Гърбов и Милен Видиновски.

“За” – 9, “Въздържал се” – 1РЕШЕНИЕ № 4Управителният съвет задължава комисиите в срок до 15-ти октомври да представят свой анализ и визия за развитие на съответния спорт. Да се публикуват съставите на националните отбори.

Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 5Управителният съвет решава да се предостави за стопанисване стената, предоставена на клуб “Железни пръсти”, София на КПП “Вертикал”, Пловдив.

“За” – 9, “Въздържал се” – 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/КИРИЛ РУСЕВ/

ПРОТОКОЛ:

/ДОРА МАРИНОВА/
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF