Новини

Покана от Румънската федерация по алпинизъм за участие в катерачна среща, 2-5.10.2008 г.
05 септември 2008


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF