Новини

Катерачната среща Враца'08, планувана да се проведе на 5-7-ми септември се отлага и ще се проведе на 19-22-ри септември в района на Вратцата. Поканата за участие ще бъде публикувана скоро.
19 август 2008


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF