Новини

Общо събрание на Българска федерация по катерене и алпинизъм, 08.06.2008 г., София
11 юни 2008БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМП Р О Т О К О ЛНа 8 юни 2008 година, неделя, в голямата зала на Държавната агенция за младежта и спорта се проведе Общо събрание на Българска федерация по катерене и алпинизъм при следнияДНЕВЕН РЕД:1. Отчет за дейността и финансов отчет за 2007 г.
2. Приемане на бюджет на БФКА за 2008 г.
3. Утвърждаване на Правилник за работа на комисиите към БФКА.
4. Освобождаване на членове на УС и избор на нови членове на УС в изпълнение на чл.16, ал.2 от Устава на БФКА.
5. Приемане и освобождаване на членове на БФКА.

В 10:00 ч. записалите се делегати са 13, делегатите с право на глас са 34, затова Общото събрание се отлага с 1 час.Председателят на БФКА открива заседанието. Приветства делегатите на клубовете – членове на БФКА. Прави предложение за състав на мандатната комисия - Дора Маринова, Станимир Желязков, Минчо Петков. Предлага същата комисия да бъде и комисия по преброяването и комисия по избора. С явно мнозинство предложенията са приети. Дава думата на председателя на мандатната комисия.

Дора Маринова докладва, че от 34 клубове – членове на БФКА присъстват делегати от 21 клуба, има необходимия кворум и Общото събрание може да взема валидни решения.

Кирил Русев информира, че протокола на заседанието ще се води от Елисавета Първанова. Предлага за председател на ОС да бъде Петко Тотев.

Дойчин Боянов предлага за председател на ОС – Кирил Русев.

Петко Тотев си прави отвод по предложението на Кирил Русев.

Кирил Русев е избран за председател на ОС с пълно единодушие.По т.1 от дневния ред Кирил Русев съобщава, че отчета, както и всички материали по дневния ред е бил публикуван на сайта на БФКА на 23-ти май, в поканата за ОС е било упоменато, че материалите за ОС ще бъдат публикувани в сайта, имало е достатъчно време всички клубове и делагати да се запознаят с тях. Предлага да се премине директно към обсъждане на отчета.

Гласували: «За» - 18, «Въздържал се» - 3, «Против» - няма, предложението се приема.

Камен Кукуров смята, че има липса на медийна политика в БФКА. Смята,. че трябва да се работи в посока подобряване на това. Посочва, че са минали две държавни първенства, а това никъде не е отразено. Изтъква като слабост съвпадането на прояви в държавния спортен календар на федерацията, дава пример с държавната алпиниада на Враца, която се е провеждала на същите дати с държавното първенство по състезателно катерене за юноши и девойки във Велико Търново. Препоръчва да не се допуска занапред съвпадение на прояви, дори и в различните спортове, както и да не се променят дати на състезанията. Смята, че веднъж изготвен календара, не трябва да се променя. Във връзка с безопасността на катерещите на изкуствени стени дава предложение да бъдат издавани карти, на тези, които са завършили курсове по катерене. С тях ще става ясно, че хората, които ги притежават, са запознати със стандартите за безопасност.

Кирил Русев се съгласява, че по отношение на медйната политика има много какво още да се направи. В същото време при инциденти или нещастни случаи журналистите сами почват да го търсят за информация и становища. Смята, че може би проблема би се решил с PR на федерацията или комисия по медийна политика, чрез които да се види по медиите, че нашите спортове са привлекателни и инетересни.

Относно съвпадането на прояви и промени на запланувани вече, причината е и международния спортен календар, с който трябва да се съобразява федерацията.

Относно безопасността на катерещите на изкуствени катерачни стени, смята, че всяка катерачна стена има стопанин или собственик, който е отговорен за организацията и безопасността на катерещите на стената, както и наемането на компетентни и квалифицирани хора, които да я обслужват и обезопасяват.

Дора Маринова се съгласява с констатацията за слабост в медйната политика на федерацията. Подчертава, че за всички прояви на федерацията се изпраща информация на медиите. Понякога те публикуват съобщенията, понякога не. Дава за пример миналогодишната световна купа по състезателно катерене, на която са дошли много медии, включително и националната телевизия. Т.е. медиите си подбират какво им е интересно и какво не. Дава пример и с последното държавно първенство по състезателно катерене – Боулдър, организирано съвместно с рекламна агенция “Вивент”. Агенцията е била организирала пресконференция, поръчала напитки, поканила журналисти, но нито един не е дошъл. В същото време в спортните новини могат да се видят футболни мачове дори от “В” група.

Елисавета Първанова смята, че информация за проявите трябва да се изпраща на БТА, агенция “Фокус” и пресклуб “България”.

Станимир Желязков смята, че спортните събития могат да се разделят на такива, които се продават и на такива, които не се продават. За съжаление нашите събития не са от тези, които се продават.

Петко Тотев информира за две писма във връзка с липсата на медийно отразяване, изпратени до БФКА от спонсори на федерацията – от Любомир Попйорданов от ф-ма “Одисея Ин” и Милкана Русева от ф-ма “Пик 3000”. Смята, че трябва да има и лични контакти с журналистите. Посочва за пример Станимир Желязков, който е осигурил журналист на държавното първенство по ледено катерене през 2004 г., направен е филм, който печели I награда на фестивал в Албена. Препоръчва да се планира присъствието на медии и съответно да бъде обезпечено.

Дойчин Боянов – федерацията сключва договор, в който е записано, че ще бъде публикувано логото на спонсора в сайта на БФКА, че ще бъдат поставени транспаранти или винили в района на състезанието, и федерацията изпълнява ангажиментите си. Но няма как да гарантира медийно отразяване. Федерацията няма ресурс да прави платен PR и съобщения, нито да плаща на журналисти. Това, което прави федерацията е – дава информация на журналистите, а те какво ще правят с нея, решават сами. Дава за пример “Ледената веселба” на Мальовица, която винаги е била отразявана, и то от националната телевизия. Счита, че стопанско-икономическите интереси на фирмите не съвпадат с идеалните цели на федерацията.

Кирил Русев смята, че федерацията трябва да привлича спонсорите. Смята, че част от парите, дадени за спонсорство, да отиват за отразяване на състезанията. Миналата година за световната купа “Вивател” не само подкрепиха състезанието, но вложиха пари и за медийното отразяване на събитието.

Дойчин Боянов посочва, че федерацията прави усилия да бъде атрактивна за медиите, но не може да бъде отговорна как ще реагират медиите.Предложено е:РЕШЕНИЕ № 1Общото събрание на БФКА приема отчет за дейността на БФКА за периода януари 2007 г.-март 2008 г.

Гласували: «За» - 19, «Въздържал се» - 2, «Против» - няма, Приема се.Дора Маринова дава разяснения по финансовия отчет. Докладва, че през 2007 г. ДАМС за първи път дава целеви пари на клубовете за тяхната дейност.

След дискусия председателят на ОС предлага:РЕШЕНИЕ № 2Общото събрание на БФКА приема финансов отчет за дейността на БФКА за 2007 г.

Гласували: «За» - 20, «Въздържал се» - 1, «Против» - няма, Приема се.По т.2 от дневния ред, Дора Маринова дава разяснения. ДАМС са увеличили бюджета за дейност на федерацията в сравнение с 2007 г. с близо 30 хил.лв., което е белег за добрата работа на федерацията. В договора с ДАМС са фиксирани за какви дейности се дават парите и федерацията е длъжна да ги спазва. През 2008 г. парите за клубовете са 10 хил.лв., а за 2007 г. са 13 588 лв. Намалението е поради това, че бюджета за клубовете се формира въз основа на общата сума на субсидията от ДАМС и е 10 % от тази субсидия. За 2007 г. бюджета на федерацията е бил по-висок, поради субсидията за Световната и Европейската купа по състезателно катерене, на които бяхме домакини.

Деян Петков предлага УС да бъде упълномощен да преразпределя остатъка от бюджета по целесъобразност.

Петко Тотев предлага УС да бъде упълномощен да се разпорежда с фонд «Аварийни ситуации», остатъка от бюджета на каря на годината и със средствата, които комисиите не са могли да усвоят.

Дора Маринова е против УС да се разпорежда с остатъка от бюджета на края на годината. Смята, че всяка година федерацията трябва да завършва с по-добър финансов резултат от началото на годината. Смята, че ОС трябва да задължи УС за това и да не му дава мандат да бъде разходван.

Петко Тотев смята, че не е важен финансовия резултат, а дейността. Смята, че не е проблем УС да се разпорежда с 5 %от бюджета на БФКА.

Теодор Стойчев препоръчва да бъдат финансирани хората, които тренират деца.

Виктор Стефанов препоръчва да бъдат заделени пари и за екология.

Петър Петров смята, че е екологията трябва да е част от дейността на всяка комисия.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 3Общото събрание на БФКА упълномощава УС да се разпорежда с фонд «Аварийни ситуации», остатъка от бюджета на каря на годината и със средствата, които комисиите не са могли да усвоят.

Гласували: «За» - 17, «Въздържал се» - 2, «Против» - 1, Приема се.Дора Маринова предлага:

РЕШЕНИЕ № 4В случай, че бюджета за участие в общото събрание на IFSC не бъдат усвоени по предназначение, да бъдат начислени към бюджета на комисия “Алпинизъм”

Гласували: «За» - 19, «Въздържал се» - няма, «Против» - няма, Приема се.Радиана Манева предлага да бъде заделен бюджет за подпомагане на децата и треньорите в клубовете.

Дора Маринова отговаря, че парите за клубовете са точно за това. Дава пример с клуб АТК «Казанлък», който е имал право да получи близо 1600 лв., не може да ги получи поради юридически неуредици с клуба.

Камен Кукуров предлага да бъдат номинирани спортист на годината в съответните клубове и във федерацията и те да бъдат стимулирани материално.

Петко Тотев има забележка към перо «Реклама – бартер», което е на същата стойност, както и през 2007 г. Смята, че това показва, че федерацията не смята да подобрява дейността си.

Деян Петков смята, че бюджета по този начин е реалистичен. ОС е дало мандат на УС да се разпорежда с някои части на бюджета. Смята, че децата трябва да бъдат стимулирани, въпреки че в клуба не всичко е изрядно.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 5Общото събрание на БФКА упълномощава УС да се разпореди за материално стимулиране на изявените през годината деца.

Гласували: «За» - 20, «Въздържал се» - 1, «Против» - няма, Приема се.Предложено е:РЕШЕНИЕ № 6Общото събрание на БФКА приема бюджет на БФКА за 2008 г.

Гласували: «За» - 21, «Въздържал се» - няма, «Против» - няма, Приема се.По т.3 след дискусия по предложените варианти е предложено:РЕШЕНИЕ № 7Общото събрание на БФКА утвърждава «Правилник за работата на комисиите към БФКА»

Гласували: «За» - 20, «Въздържал се» - няма, «Против» - няма, Приема се.По т.4 от дневния ред Кирил Русев докладва за отсъствия на двама членове на три поредни заседания, при което по силата на чл.16, ал.2 от Устава на БФКА, тяхното освобождаване трябва да бъде подложено на гласуване. Предлага да се гласува ан-блок тяхното освобождаване. Предложението е прието със «За» - 19, «Въздържал се» - 1, «Против» - 1.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 8Общото събрание освобождава от Управителния съвет на БФКА Бойко Лалов и Антон Хиджов.

Гласували: «За» - 19, «Въздържал се» - 2, «Против» - няма, Приема се.Кирил Русев прави предложение за двама нови членове – Петко Тотев и Ивайло Кръстев.

Дойчин Боянов предлага Камен Кукуров.

Камен Кукуров благодари за предложението, но поради голямата отдалеченост на Варна от София не би могъл да взима участие в заседанията, така че си прави отвод.

Теодор Стойчев предлага Калин Гърбов, но впоследствие оттегля кандидатурата му поради това, че няма взето предварително съгласие от Калин Гърбов за издигане на неговата кандидатура.

Други предложения не постъпват.

Кирил Русев предлага гласуването да бъде явно. Предложението е прието със «За» - 20, «Въздържал се» - няма, «Против» - няма.Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 9Общото събрание избира за член на Управителния съвет на БФКА Петко Тотев.

Гласували: «За» - 16, «Въздържал се» - 2, «Против» - 2, Приема се.РЕШЕНИЕ № 10Общото събрание избира за член на Управителния съвет на БФКА Ивайло Кръстев.

Гласували: «За» - 16, «Въздържал се» - 4, «Против» - няма, Приема се.По т.5 от дневния ред Дора Маринова докладва за постъпили две молби за членство в БФКА – от АК «Трапезица 1957», Велико Търново и КА «На ръба», София. В последния момент устно Аспарух Вълчев е заявил желание за членство от клуб «Чудните скали», Варна.

Аспарух Вълчев докладва за учредяването на клуб «Чудните скали», но съдебното решение ще излезе следващата седмица. Моли ОС да бъде приет клуба, след което ще бъде предоставено съдебното решение.

Камен Кукуров е против да бъде приет за член на БФКА клуб, който все още не съществува.

Петко Тотев смята, че в Устава на БФКА ясно е записано кой може да бъде член на федерацията. В случая няма предоставено съдебно решение, т.е. няма как да бъде подложено на гласуване членството на клуба.

Кирил Русев заявява, че при така предоставените факти и липса на документи няма да постави на гласуване членството на клуба в БФКА.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 11Общото събрание приема за член на БФКА алпийски клуб «Трапезица 1957», Велико Търново.

Гласували: «За» - 17, «Въздържал се» - 3, «Против» - 1, Приема се.Предложено е:РЕШЕНИЕ № 12Общото събрание приема за член на БФКА клуб по алпинизъм «На ръба», София.

Гласували: «За» - 20, «Въздържал се» - няма, «Против» - няма, Приема се.Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/КИРИЛ РУСЕВ/

ПРОТОКОЛ:

/ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА/
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF