Новини

Общо събрание на членовете на Българска федерация по катерене и алпинизъм, 08.06.2008 г. (неделя), 10 ч., София, ДАМС, бул "Васил Левски" 75, залата на ет. 5.
23 май 2008


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF