Новини

Държавен летен алпийски сбор, 1-3.05.2008 г., Враца - отчет и резултати.
14 май 2008


ОТЧЕТЗа проведен ДЪРЖАВЕН ЛЕТЕН АЛПИЙСКИ СБОР ВРАЦА 2008.Държавният летен алпийски сбор се състоя от 1-ви до 3-ти май 2008 година във Враца.

Атмосферните условия, съчетани с природните дадености създадоха много добри възможности за катерене. Топлото и сравнително сухо време предостави добри условия за бивакуване. В района на “Вратцата” се наброяваха 36 палатки.

Преобладаващото присъствие беше на катерачи от гр. София, но имаше и от В.Търново, Варна, Ст.Загора, Калофер.

На въпроса за организирано участие в сбора – записване за извършени изкачвания, с представяне на документите по наредбата, отговора беше, че нямат застраховка или мед.преглед, дори се изразяваше учудване, че има такива изисквания. Алпинисти и катерачи, членове на комисиите към БФКА, които катериха тези дни, също нямаха необходимите документи. Информация за този сбор – наредба за провеждането, бше поместена в сайта на БФКА достатъчно време преди обявената дата за начало. Решенията на Управителния съвет за финансиране на клубовете също е публикувано в Интернет. В района на “Вратцата” – на входа на Алпийския дом, беше окачена наредбата за ДЪРЖАВЕН ЛЕТЕН АЛПИЙСКИ СБОР ВРАЦА 2008. Беше осигурена възможност за сключване на Планинска здравна застраховка.

В района на “Вратцата” (Безенги, Трите плочи, Наско, Централен ръб) катериха много свръзки. “Винкелите” на Централна стена беше преминат от една свръзка. По масива “Урвич”, “Иван Вазов”, “София”, “Зъба” също преминаха много свръзки. Както винаги по късите маршрути на “Малката Вратца” и “Западен ръб на Вратцата” имаше много катерачи.

За класиране, по наредбата за участие в сбора, се записаха две свръзки: от “Варнаклайминг” и от “Веслец – Враца”. Катерачите от Варна бяха само първия ден и на другата сутрин ги нямаше – бяха заминали, което създаде и проблеми с проверката на документите. Катерачите от Враца дойдоха с редовни документи и си направиха изкачванията. Прилагам МАРШУТЕН ЛИСТ със номера на застрахователни полици и представен ми предсъстезателен медицински преглед.

На обявения в спортния календар на БФКА Алпийски сбор нямаше представител от Комисията по Алпинизъм или от Управителния съвет.

Моето впечатление, от този и други подобни сборове и срещи е, че все още липсва интерес и желание за организирано участие в колективни събирания, дори с награден фонд и условия за участие във финансиране от БФКА. В еднаква степен този въпрос стои както пред отделни катерачи, така и пред ръководствата на клубовете.

Предлагам на клубовете - членове на БФКА да се обърне внимание за представянето им на подобни събирания и преди всички – на тези клубове, финансирани през настоящата година със средства от ДАМС.

Съгласно сключения Договор с Отряд ПСС – Враца в дните на обявения сбор имаше осигурени 4 планински спасители в района.

Службата за спешна медицинска помощ – Враца също беше уведомена за проявата.

Като Технически ръководител на Държавния летен алпийски сбор и при отсъствието на Главен ръководител взех решение за класиране и награждаване:

класиране: I място - свръзка от “Веслец – Враца”;

II място - свръзка от “Варнаклайминг”.

награждаване: I награда свръзка от “Веслец – Враца”;

II награда свръзка от “Варнаклайминг”.

Приложение: съгласно текста – 4 стр.София Техн.ръководител:

10.05.2008. / Иван Василев /


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF