Новини

Покана от Турската федерация по алпинизъм за участие в изкачване на вр.Арарат, 26.08-02.09.2008 г.
08 май 2008


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF