Новини

Състезателно катерене, юноши и девойки, I кръг от купа "България, 5.04.2008 г., Варна.
08 април 2008

Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF