Новини

Мон Блан - Изкачване на Иван Кожухаров 14-30 Септември 2007
31 август 2007


Иван Кожухаров планира експедиция за изкачване на Монблан (4807 м) - най-високия връх в Алпите. Експедицията е предвидена за втората половина на месец септември - 14-30.09.07.

*цитат от официалния сайт на експедицията www.iskartour.com, където можете да прочетете повече.

Целта
Изкачване в инвалидна количка на най-високия връх на Алпите, Монт Блан (4’807 м.) с помоща на екип от приятели алпинисти.

Предизвикателството
Изкачване на Монт Блан в инвалидна количка... Ако оставим на страна обективните трудности, тежкото мъкнене и изкачване на повече от 1\'200 m. денивелация по сложен и труден терен на голяма височина, студа, вятъра и всичко друго, в това предизвикателство има и нещо сюрреалистично : достигането на най-високия връх на Алпите от човек жестоко пострадал от същите тези планини..."

В групата от българска страна до момента са включени 17 души.

За повече информация:

Форум за оперативна организация на експедицията
Официален сайт на експедицията - www.iskartour.com

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF