Новини

Милкана Русева и Станимир Желязков са на едномесечно катерачно турне в Мадагаскар. Получихме информация за техни успехи.
30 август 2007Ето и съобщението от Станимир Желязков, получено днес по мобилния телефон:“Поздрави от Мадагаскар! Днес слязохме от долината на Цараноро. От 16-ти до 28-ми август изкатерихме 8 маршрута, от които по-интересни са GONDWANALAND, 7a+ (7c max.), 800 м – един от най-дългите спортни маршрути в света, изкатерихме го за 10 ч.; CUCUMBER FLYING CIRCUS, 7а (7b+ max), 580 м.; OUT OF AFRIKA, 6c (7а max.), 580 м.“Повече за катеренето в тази част на света, снимки и скици на маршрутите може да видите на http://www.campcatta.com/topo2.php
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF