Новини

На 13.06.2007 г. (сряда) от 18 ч. в Полския културен институт ще се състои среща с участниците в хималайската експедиция на Чо Ою - 8201 м., на която ще бъдат показани снимки и диапозитиви от изкачването. Участниците в експедицията канят всички на срещата.
09 юни 2007


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF