Новини

Покана от Македонската федерация за участие във фестивал на спортното катерене - Climbing Festival "Lake Ohrid" and International Route Setter Camp, 1-8.07.2007 г.
06 юни 2007


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF