Новини

Покана от сръбската федерация по алпинизъм за участие в "Naissus Route Climbing Challenge" - състезание по скално катерене, 22-24.06.2007 г.
17 май 2007


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF