Новини

Последна информация от експедиция Чо Ою - по сателита от Черен Жоро - всички участници са вече в базовия лагер, подготвят се за тръгване. Уреждат се последните формалности по промяна на резервацията за пътуването до България. Ако няма проблеми с промяната на резервацията, участниците в експедицията се очаква да пристигнат на 16-ти май късно вечерта.
07 май 2007


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF