Новини

От 23-ти до 27-ми май в гр. Враца ще се проведе традиционната Ботева алпиниада , организирана от ТД "Веслец". Алпийският клуб към ТД"Веслец" кани всички катерачи от страната да вземат участие.
27 април 2007


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF