Новини

На 26.04.2007 г. (четвъртък) от 18 ч. в офиса на ФБАК ще се състои заседание на комисия "Катерачни обекти - достъп, сигурност, опазване". На заседанието ще бъде разгледан инцидента на Вражите дупки. Заседанието е открито, всички заинтересовани са поканени да присъстват и вземат участие.
24 април 2007София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF