Новини

Лагер за определяне на разширен състав на националния отбор по състезателно катерене, 5-8 април 2007 г. и критерии за състав на националния отбор за 2007 г.
26 март 2007ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ

КОМИСИЯ “СЪСТЕЗАТЕЛНО КАТЕРЕНЕ”ЛАГЕР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗШИРЕН СЪСТАВ НА НАЦИОНАЛЕН ОТБОР ЗА 2007 г., 5-8 април 2007 г.

Програма :5-6 април - Катерене на Лакатник - преминаване на маршрути стил онсайт и редпойнт.

7-8 април – Контролни състезания в Софийски Университет.Съставът на отбора ще бъде публикуван в сайта на ФБАК веднага след приключване на лагера.Участие: молим всеки състезател в страната, който смята че може да покрие тези нормативи и желае да участва в лагера, да даде заявка за учстие до 3 април 2007 г. чрез e-mail до ФБАК.

٭ Всички разходи са за сметка на състезателите.

КРИТЕРИИ ЗА СЪСТАВ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР ПО СЪСТЕЗАТЕЛНО КАТЕРЕНЕ ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ ЗА 2007 г.Разширен състав на националния отбор: състезателите от разширения състав ще могат да участват във всички международни прояви, в които трябва да подадат заявка чрез ФБАК, като ФБАК ще заплати стартовата такса и международен лиценз на състезателя.

Критерии:

1. Преминаване на маршрут 8b (мъже) и 8а (жени) в стил редпойнт.

2. Преминаване на маршрут 7с (мъже) и 7b (жени) в стил онсайт.

3. Преминаване на 50 % от състезателните маршрути в контролните състезания.Национален отбор: състезателите в този отбор ще имат възможноста да представят страната ни на международните прояви, финансирани от ФБАК през 2007 г.

Критерии:

1. Изпълнени всички критерии за разширения състав на националния отбор.

1. Преминати маршрути на скали през последните 6 месеца.

2. Класирания на официални и други състезания през последните 6 месеца.

3. Резултати от лагера на нац. отбор.

4. Моментна спортна форма.٭ Всички състезатели, невключени в състава на разширения наионален отбор и националния отбор, желаещи да вземат участие в международни състезания, за които се изисква заявка и заплащане от ФБАК (Световна, Европейска купа и др.) могат да участват след като заплатят стартовата такса и лиценза в ФБАК.КРИТЕРИИ ЗА СЪСТАВ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР ПО СЪСТЕЗАТЕЛНО КАТЕРЕНЕ ЗА ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ ЗА 2007 г.Резултати от проведените състезания от ДСК и МСК и експертна оценка на треньорите въз основа на представянето на състезателите в подготвителните лагери, контролни тестове, класиране на състезания.


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF