Новини

Държавен зимен алпийски сбор, 2-4-ти март 2007 г., Мальовица, Рила.
26 февруари 2007ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ

АЛПИЙСКИ КЛУБ “ПЛАНИНЕЦ” – СОФИЯН А Р Е Д Б АЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ДЪРЖАВЕН ЗИМЕН АЛПИЙСКИ СБОР “МАЛЬОВИЦА - 2007”2-4-ти март 2007 г.І. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ.
Проявата ще се проведат в района на Мальовица с център хижа “Мальовица” за времето 2-4-ти март 2007 г.II. ПРОГРАМА2.03.07 до 20:00 ч. - пристигане х. “Мальовица”, настаняване, регистрация за участие

20:30 ч. - техническа конференция.

3.03.07 до 19:00 ч. - изкачвания в района

20:00 ч. – презентация, филм

4.03.07 до 15:00 ч. - изкачвания в района

16:00 ч. – награждаване на победителите и закриванеIІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕВ Държавния алпийски сбор участие могат да вземат всички желаещи алпинисти, които отговарят на следните условия:

- да имат предсъстезателен медицински преглед

- да са застраховани за най-малко 1000 лева

- задължителна Планинска застраховка!

- да разполагат с необходимата алпийска екипировка и съоръжения.ІV. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ.Федерацията на българските алпийски клубове обезпечава финансово предварителната подготовка, организацията и провеждането на проявата.

Командировъчните разходи са за сметка на клубовете или на самите участници.

Настаняването ще бъде в х. “Мальовица”. Цена на нощувката – 8 лв., в старата хижа – 4 лв. , за резервации – х. «Мальовица» - 088 567 1205.IV. НАГРАДИНаградите са материални и са осигурени от магазин “Алпи”, София.

Регламента за класиране ще бъде обявен на техническата конференция.


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF