Новини

Заседание на УС на ФБАК, 20.02.2007 г., Спортната палата.
21 февруари 2007ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 3 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 20.02.2007 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Николай Петков, Михаил Михайлов, Боян Петров, Дойчин Боянов, Никола Недялков, Бойко Лалов, Станимир Желязков, Минчо Петков

Петко Тотев, Ивайло Кръстев, Запрян Хорозов

ОТСЪСТВАТ: Здравко Петков, Антон Хиджов

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

Национална стратегия за развитие на алпинизма и катеренето в България за периода 2007-2010 г.
Световна купа по състезателно катерене за мъже и жени, 18-22.04.2007 г. и Европейска купа по състезателно катерене за юноши и девойки, 29.06-01.07.2007 г.
Изкуствени катерачни стени, дадени за стопанисване на клубовете - състояние.
Състав на комисиите към УС на ФБАК.
Разни

Кирил Русев открива заседанието.

По т.1 Дойчин Боянов разяснява важността това ФБАК да има изготвена стратегия за развитие на алпинизма и катеренето в България. И съответни програми, по които да се изпълнява.

Николай Петков смята, че по такава точка трябва да има изготвен документ и тогава да се дискутира.

Кирил Русев обяснява, че точката е включена поради идеята за свикване на ОС на ФБАК и нуждата там да бъде приета такава стратегия. Призовава да се свика ОС най-късно до края на април.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет утвърждава работна група по изработване на стратегия за развитието на алпинизма и катеренето в България в състав – Кирил Русев, Дойчин Боянов, Михаил Михайлов, Станимир Желязков, Дора Маринова. Приема се единодушно.По т.2 от дневния ред Кирил Русев докладва за срещата същия ден на председателя и зам.председателя на ФБАК с председателя и секретаря на ТД “Трапезица 1902” – Паскал Паскалев и Георги Димитров. На срещата са присъствали още Дора Маринова и Малчо Малчев. Докладва за предложението, направено от ТД “Трапезица 1902”, което може да се обобщи в два варианта: 1. ФБАК да проведе състезанието с помощта на ТД “Трапезица 1902”; 2. ТД “Трапезица 1902” провежда състезанието с финансов ангажимент от страна на ФБАК в размер на 166 хил.лв.

Николай Петков е на становище, че е кандидатствано при много тежки условия имайки впредвид - 3530 EUR – такса домакинство, награден фонд “трудност” – 11140 EUR, награден фонд “боулдър” - 11140 EUR, награден фонд “скорост” - 6000 EUR, международни съдии – 3-ма – по 560 EUR, съдия-откривател – отделно. Смята финансовите условия за много неприемливи. Смята, че трябва да се помисли за отпадане на някоя от дисциплините. Поставени са ултимативни условия за провеждане на състезанието от ТД “Трапезица 1902” – 166 хил.лв.

Никола Недялков пита вярно ли е, че ако откажем състезанието, ФБАК ще загуби лиценза за администриране на състезателното катерене.

Кирил Русев отговаря, че на национално ниво не може да бъде отнет лиценза на ФБАК по тази причина, на международно също. Това, което ще загуби България в областта на състезателното катерене е престиж и доверие в качеството й на организатор на международни състезания. Със съжаление докладва за поведението на делегацията на БФСК-2006 във Франкфурт, която всячески се е опитвала да дискредитира ФБАК пред МФСК. Което рефлектира върху имиджа на България като цяло.

Петко Тотев смята, че клуб, който е участник във взимането на решение за бойкотиране на състезанията на ФБАК не бива да бъде подкрепян за организация на международни състезания, и то от името на ФБАК. Смята, че не бива да има никакви илюзии по отношение на съдействие от ТД “Трапезица 1902”.

Дойчин Боянов е на мнение, че клубове, подкрепящи това решение саботират дейността на ФБАК.

Петко Тотев напуска заседанието поради други ангажименти.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет не приема условията, предложени от ТД “Трапезица 1902”, Велико Търново за провеждане на Световна купа по състезателно катерене за мъже и жени, 18-22-ри април 2007.

Приема се единодушно.Станимир Желязков смята, че състезанието може да се опита да се проведе в София. Особено ако с провеждането му се осигури изграждане на стена в София.

Никола Недялков смята, че е добре да се проведе поне едното състезание, за което ФБАК е кандидатствало – Световната куп за мъже и жени или Европейска купа за юноши и девойки.

Ивайло Кръстев смята, че ако се прави състезание, трябва да се направи в най-комерсиалната дисциплина – боулдъра, и то в София.

Николай Петков предлага да се направи бърза консултация с кмета на София и ДАМС за евентуална подкрепа на състезанието в София.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет решава да се проучат: възможността да се проведе състезанието на заявените дати; състезанието да бъде отложено за други дати по-късно през годината; възможността да се проведе в София; възможността да се проведе само в дисциплина “Боулдър”

Приема се единодушно.Кирил Русев предлага въпроса с домакинството на Европейската купа за юноши и девойки да бъде разгледан след като стане ясно положението със Световната купа.

По т.3 Кирил Русев докладва за инвентаризацията, извършена в началото на декември 2006 г. от комисия в състав Петко Тотев, Явор Панов и Дора Маринова. Два от четирите клуба, които са получили стени за стопанисване през есента на 2005 г. и не са ги монтирали – СК “Тангра”, Ямбол и АК “Еделвайс 74”, Килифарево. При срещата Пламен Шайков от Ямбол е обяснил затрудненията във връзка с намиране на зала за монтиране на стената. Впоследствие клуба се отказва от стопанисване на стената във връзка с невъзможността да се осигури зала. Пламен Шайков ще окаже пълно съдействие при предаване, а при възможност - и транспортиране на стената. В Килифарево стената не е монтирана, срещата с председателя на клуба Милен Видиновски не се е състояла. В ФБАК беше получено писмо от Милен Видиновски, в което се казва, че стената ще се монтира до края на март.

Никола Недялков предлага стената от Ямбол да бъде предоставена на клуб “Железни пръсти” срещу ангажимента да организират състезание за деца. Предлага другата стена да остане на склад и да се използва като подвижна катерачна стена за нуждите на ФБАК.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет прекратява договорите за стопанисване на изкуствени катерачни стени със СК “Тангра”, Ямбол и АК “Еделвайс 74”, Килифарево.

Приема се единодушно.Предложено е:РЕШЕНИЕ № 5

ФБАК приема кандидатури за стопансиване на две изкуствени катерачни стени в размер по 38 кв.м. от клубове-членове на ФБАК в срок до 28.02.2007 г.

Приема се единодушно.По т.4 – състав на комисиите към УС на ФБАК. Докладват председателите на комисиите, избрани на заседанието на УС на 16.01.2007 г.Предложено е:РЕШЕНИЕ № 6

Състав на комисия “Състезателно катерене” – председател Никола Недялков, членове – Ивайло Кръстев, Минчо Петков, Нели Христова, Радиана Манева, Михаил Михайлов

Приема се единодушно.Предложено е:РЕШЕНИЕ № 7

Състав на комисия “Спортно катерене” – председател Михаил Михайлов, членове – Явор Панов, Бойко Лалов, Руслан Вакрилов, Станислав Димитров, Ивайло Радков, Райна Григорова, Стефан Вепшек, Огнян Гадуларов.

“За” – 8

“Против” – 1 – Кирил РусевПредложено е:

РЕШЕНИЕ № 8

Състав на комисия “Ледено катерене” – председател Станимир Желязков, членове – Страхил Гешев, Минчо Петков, Орлин Колов, Емил Борисов, Петко Тотев.

Приема се единодушно.Николай Петков разяснява, че комисия “Катерачни обекти – достъп, сигурност, опазване” ще обслужва другите дейности на ФБАК, т.е. всички комисии и дейности на ФБАК. Най-важното за катерачите е достъпа до катерачните обекти, следващото – сигурността, трето – опазване. Тази комисия трябва да проекти, генерирани от другите комисии, както и проекти на самата комисия. Кмисията ще работи спазвайки следните принципи – прозрачност; колективно решение относно проектитее; за всеки проект ще се преценява какво е необходимо като фиансова подкрепа.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 9

Състав на комисия “Катерачни обекти – достъп, сигурност, опазване” – председател Николай Петков, членове – Боян Петров, Владимир Владов, Кирил Русев, Никола Леваков, Михаил Станчев, Димитър Цолов, Бойко Лалов, Станимир Желязков, Ивайло Анастасов.

Приема се единодушно.Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 10

Състав на комисия “Обучение и квалификация” – председател Кирил Русев, членове –Станимир Желязков, Дойчин Боянов, Николай Петков, Петко Тотев.

Приема се единодушно.За комисия състава на комисия“Ски-алпинизъм” Дора Маринова докладва за предложението на Антон Хиджов, дадено по телефона.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 11

Състав на комисия “Ски-алпинизъм” – председател Антон Хиджов, членове – Николай Панайотов, Александър Шопов, Васил Флоров, Тодор Тодоров.

Приема се единодушно.За състава на комисия “Алпинизъм” Кирил Русев разговаря по телефона със Здравко Петров.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 12

Състав на комисия “Алпинизъм” – председател Здравко Петров, членове – Запрян Хорозов, Дойчин Боянов, Кирил Русев, Никола Леваков, Николай Петков, Елица Павлова, Владимир Владов.

Приема се единодушно.

По т.5 Кирил Русев предлага на обсъждане предстоящето на 23-25 февруари държавно първенство по ледено катерене на Висулките до х.”Скакавица”. Смята, че в момента е много лавинооасно положението в планините и ако се провежда състезанието, трябва да се проведе при спазване на строги мерки за безопасност.

Николай Петков смята, че не трябва да се правят състезания на места, които са лавиноопасни. Счита, че в последните години във ФБАК има неадекватност по отношение на състезанията по ледено катерене. Счита, че състезанията трябва да се правят на места, където могат да идват медии. Ако се провежда състезанието на Висулките, трябва да се вземат всички предпазни мерки. Предлага състезанието да се проведе на Малкия Скакавец.

Кирил Русев е против провеждането на състезанието на Висулките в момента. Счита, че в Рила е много лавиноопасна обстановката.

Станимир Желязков докладва, че в четвъртък Петко Тотев и другите съдии, които ще работят по маршрутите, се качват на “Скакавица” и на място ще преценят обстановката. Категорично е против отлагане на състезанието.

Дора Маринова докладва за предложения договор за реклама от ф-ма “Пик 3000” във връзка с провеждане на състезанието.

Николай Петков е против да има реклама на фирма заради това, че дават материали и награден фонд.

Кирил Русев предлага ф-ма “Пик 3000” да бъде рекламирана 4 месеца при условията, посочени в договора и фирмата да постави рекламни банери в района на състезанието.

Дора Маринова поддържа подписването на договора. Смята, че рекламодателите на ФБАК са наистина малко и не бива да се отблъскват и малкото фирми, склонни да подпомагат дейността й. Ф-ма “Пик 3000” осигурява един сериозен награден фонд за състезанието, ангажира се с предоставяне на екипировка и оборудване на цялото състезание, ангажира се с организацията. Счита, че договора е наистина изгоден за ФБАК.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 13

Управителният съвет приема договора, предложен от ф-ма “Пик 3000”

“За” – 7

“Въздържал се” – 1 – Николай ПетковДора Маринова докладва за писмо до ФБАК от председателя на АК “Христо Христов”, гр.Смолян относно пропуснатия срок за плащане на членски внос за 2006 г. от клуба, поради което той отпадна от членство в ФБАК.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 14

Управителният съвет приема обяснението от АК “Христо Христов”, гр.Смолян за неплащането на членския внос за 2006 г. АК “Христо Христов”, гр.Смолян да се заличи от списъка по решение на УС № 1 / 11.01.2007 г.

Приема се единодушно.Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 15

Държавният зимен алпийски сбор ще бъде подкрепен финансово от ФБАК в размер на 500 лв.

Приема се единодушно.
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF