Новини

От 01-ти до 03-ти февруари в Саас Фе, Швейцария се проведе II кръг от Световната купа по ледено катерене 2007.
05 февруари 2007


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF