Новини

БТС и ТД "Черноморски простори", Варна организират Първи национален преглед "Оцеляване в планината при зимни условия" - Мальовица, 24-27 февруари 2005 г.
17 февруари 2005


Български туристически съюз

ТД "Черноморски простори"

Варна

Н А Р Е Д Б А

за провеждане на Първият Национален преглед "Оцеляване в планината при зимни условия"

1. Цели и задачи:

Национален преглед "Оцеляване в планината при зимни условия" с организиран от БТС с домакинството на. ТД "Черноморски простори" Варна с основна цел проверяване възможностите на туристическите дружества за организиране на пребиваване в планината при тежки зимни условия. Задачата с да пропагандираме безопасното планинарство за всички и при всякакви условия на времето. С проявата се надяваме да заострим вниманието на туристите, ръководствата на дружествата и планинските водачи за подобряване на организаторската работа със своите членове и привлечените от планинските красоти.

2. Маршрут и график на провеждане.


/ ден- пристигане на участниците в ЦПШ "Мальовица", настаняване, инструктаж и провеждане на занятия по оцеляване в планината;

2 ден — туристически поход при зимни условия - 6 - 8 часа;

3 ден - устройване на бивак от снежни иглута и пещери па безопасно подбрано място от
участниците, нощуване на открито;

4 ден — придвижване от бивака до ЦПШ "Мальовица", разбор па проявата, връчване на грамоти,
награди и сувенири на отличилите се.3. Време на провеждане - 24 - 27 февруари 2005 г,

4. Място на провеждане — ЦПШ "Мальовица" и Мальовишкия дял на Рила

5. Участия и заявки

Право на. участие имат всички ТД, клубове по пешеходен туризъм, индивидуални участници, които са членове на БТС. Същите трябва да са здрави, физически добре подготвени и екипирали за прояви при зимни условия във високата планина.

Необходими документи: медицинска бележка от личния лекар, планинска здравна застраховка за е по малко от 1000 лв. за дните на проявата, лична карта, туристическа членска карта с марка за 2005 г., декларация за участие в проявата на собствена отговорност, документи за планински водач или Друга туристическа квалификация.

Заявките за участие се изпращат на адреса на БТС или ТД "Черноморски простори" Варна 048/851 393 /БГ355/. GSМ 0888/652 841 или е-mail:prostory@abv.bg. Срок за заявки не по-късно от 17 февруари 2005 г.

6. Екипировка и съоръжения

Участниците в прегледа да са екипирани според изискванията за зимни походи. Задължително да носят: спален чувал, ледокоп /никел/, шалте, снежна лопатка, челно осветление, ръкавици студоустойчиви. очила, щеки телескопични, ветроустойчиво облекло и др. Препоръчителни са още снегоходки, самохвати, карабинери, компаси, карти, висотомер, личен санитарен пакет, брадви, газови примуси, посуда, помощни въжета и др.

7. Материални условия

Разходите за пътни, дневни, нощувки и др. са за сметка на организацията изпращаща участника или самият участник. Такса за участие ....3.... лв. БТС поема разноските по организацията на проявата.

БТС


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF