Новини

Устройствен проект за извършване на алпийска дейност на територията на НП "Рила" - Word документ, 52 страници, 660 К
29 декември 2006


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF