Новини

Заседание на УС на ФБАК, 20.12.2006 г. в офиса на ФБАК.
21 декември 2006ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 10 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 20.12.2006 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Петко Тотев, Станимир Желязков, Тодор Тодоров, Георги Димитров, Малчо Малчев, Калин Гърбов

ОТСЪСТВАТ: Явор Панов, Антон Хиджов, Валери Баровски,

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

Предоставяне на правата за организиране и провеждане на Кръг от Световната купа по състезателно катерене за жени и мъже в дисциплините трудност, боулдър и скорост във Велико Търново 18-22 април 2007 год. и Кръг от Европейската купа по състезателно катерене за девойки и младежи във Велико Търново, 30 юни-1 юли 2007 год., от Федерацията на българските алпийски клубове на Българската федерация по състезателно катерене-2006.
Случаят с екипирането на Проходна.
Очет за дейността на комисиите, спортен календар и бюджет за 2007 г.
Разни.Преди да се открие заседанието Георги Димитров предоставя на Председателя на ФБАК Договор и отчет на комисия «Състезателно катерене» за дейността й през 2007 г.

Кирил Русев открива заседанието. Уточнява, че то е свикано по инициатива на 4 членове на УС. По т.1 от дневния ред Кирил Русев дава думата на вносителите. Малчо Малчев докладва, че е имало събиране на УС на Българска федерация по състезателно катерене-2006 (БФСК-2006), на която са присъствали и представители на клубовете – членове. Новата федерация желае да запази “бон тон” с ФБАК. Надява се, че в скоро време ръководството на ФБАК ще има съответно становище. Изготвили са един проект-договор, който да уреди взаимоотношенията между двете федерации. Счита, че може да бъде защитен по един добър начин пред ДАМС.

Кирил Русев приветства усилията на БФСК-2006 да няма конфронтация, но отбелязва, че в момента вижда такава. Прочита договора, предложен от БФСК-2006. Във връзка с провеждането на Световна купа по състезателно катерене за мъже и жени и Европейска купа по състезателно катерене за юноши и девойки през 2007 г. ФБАК е изпратила писмо до местния организатор – ТД “Трапезица 1902”. Отговор не е получен, само в телефонен разговор Георги Димитров заявил намерение да организира проявите само чрез БФСК-2006.

Георги Димитров подчертава, че е много важно да се проведе Световна купа по състезателно катерене за мъже и жени прз 2007 г., защото има решение на ICC, че организирането на Европейско първенство ще се дава само на домакини, организирали Световна купа и в трите дисциплини.

Дора Маринова пита кога и къде е взето това решение и къде може да се прочете?

Георги Димитров отговаря, че го има в сайта на ICC.

Петко Тотев изрзява становище, че това е най-лошият вариант за развитие на дейности на ФБАК. Категорично е против делене на федерацията. Обръща се към Малчо Малчо с въпрос защо не се изявяваше с работата си за състезателното катерене в рамките на ФБАК, когато е имал пълната свобода за това, а сега решава да поведе състезателното катерене. Надява се, че ОС на ФБАК ще вземе съответните адекватни решения. Предлага този УС да прекрати дейността си. Според него е абсурдно те като членове на УС на друга структура да трябва да гласуват за договорни взаимоотношения с нея. Заявява, че винаги е подкрепял като спонсор провеждането на международните състезания, но това, което Георги Димитров се опитва да направи, е абсурдно. Според него центъра на катеренето не е във Велико Търново, а в София.

Георги Димитров уточнява, че БФСК-2006 е учредена от 13 юридически лица и е възникнала по тяхното желание.

Малчо Малчев заявява, че е избран за председател от ОС на БФСК-2006. Той все още е член на УС на ФБАК, може да е член на УС и на други спортни структури и федерации. Подчертава, че има колективна роля на съмишленици и в следващите два месеца ще се реши съдбата на федерациите и на състезателното катерене.

Петко Тотев държи на становището си, че Малчо Малчев е имал пълната свобода да работи за състезателното катерене и в ФБАК.

В заседанието влиза Иван Данчев.

Калин Гърбов заявява, че винаги е имало една силна личност, която да движи нещата. Благодарение на Георги Димитров се постигна това ниво на състезателното катерене у нас. Изказва съжаление, че нямаме клубове, няма подбор от деца. Смята, че трябва да се дава само положителна оценка за свършените от хората неща, за които не са платени. За всичко останало не може да се търси отговорност – освен морална. Смята, че българският шампионат по състезателно катерене е най-добрият сред Балканските страни. Смята, че трябва да се абстрахират от документи и правила. Смята, че може би е било по-добре първо да се обсъдят нещата в състезателното катерене на ОС на ФБАК. В момента голяма част от дейността на ФБАК е състезателно катерене и той разбира притеснението на ФБАК, че тази част ще отпадне при едно разделяне.

Тодор Тодоров изрзява своето притеснение от липсата на аргументи в спора. В момента има две страни с различна визия. Но той лично не е чул мнението на катерачите. Без тях не може да се взима никакво решение. Смята, че двете страни трябва да аргументират позициите си.

Кирил Русев заявява, че ще бъде конкретен по въпроса, който се решава. Решение по така предложената точка 1 от дневния ред не може да се взима поради законовата и нормативна уредба в областта на спорта у нас. Дори и ОС на ФБАК не може да взима такова решение. ФБАК не може да подпише такъв договор, защото БФСК-2006 не е клуб-член на ФБАК, а само те могат да организират и администрират състезателното катерене у нас. ФБАК е лицензираната спортна федерация, на която държавата е дала правата и задълженията по администрацията на този спорт у нас. Само тя чрез нейните клубове може да организира състезания от държавния и международен спортен календар. Относно цялата обстановка – от едната страна са тези, които смятат, че състезателното катерене трябва да се администрира от ФБАК, а от друга – че трябва да се администрира от отделна федерация. Той ще направи всичко възможно администрирането на състезателното катерене да остане във ФБАК. Надява се на една добра и ползотворна конкуренция.

Георги Димитров твърди, че няма никакъв проблем ФБАК да възложи на каквато и да било организация или сдружение провеждането на първенствата.

Дора Маринова подчертава, че по силата на Закона за физическото възпитание и спорта само ФБАК и нейните клубове имат право да провеждат състезания по спортовете, за които ФБАК има лиценз. Разбира се, ако някой иска да си прави състезание отделно едва ли има начин да го спреш. Но ФБАК не може да възлага провеждането на такива състезания на друга федерация.

Станимир Желязков смята, че най-трезво решение може да вземе ОС.

Кирил Русев съобщава, че прекратява дебата по темата. УС има решение за подкрепа на двете състезания, кандидатства и спечели домакинствата и по силата на това решение е предложило на ТД “Трапезица 1902” да сключи договор за провеждане им.

Георги Димитров изказва своето недоволство по повод финансовия отчет на Европейската купа по състезателно катерене за юноши и девойки. Изказва несъгласие, че е било констатирано, че отчета е некоректен.

Кирил Русев отговаря, че УС не е давало оценка “некоректен” на отчета.

Дора Маринова прочита РЕШЕНИЕ № 3 / 21.11.2006 г. – УС -

Управителният съвет не приема финансовия отчет на Европейската купа, предоставен от техническия ръководител на състезанието Георги Димитров поради неодобряване на отчета от счетоводството на ФБАК. Дава срок до 1.12.2006 г. за предоставяне на коректен отчет, който ще бъде предоставен за одобрение на счетоводството на ФБАК.

Прави разпечатка на публикувания в сайта на ФБАК препис-извлечение от заседанието на УС от 21.11.2006 г. и заедно с доклада на счетоводството на ФБАК относно финансовия отчет ги дава на Георги Димитров.

Малчо Малчев заявява, че наистина може би най-демократично ще е ОС да си каже думата.

Георги Димитров настоява да се гласува предложението. Настоява да има становище на УС по предложението. Смята, че дори ако е незаконно, то автоматично ще отпадне.

Кирил Русев отказва да подложи на гласуване незаконни решения.

Георги Димитров настоява от името на четиримата вносители да се гласува.

Малчо Малчев заявява, че те са легитимни членове на УС на ФБАК и легитимно са поискали да се подложи на гласуване тяхно предложение.

Кирил Русев заявява, че отказва да подпише такъв договор.

Петко Тотев заявява, че също отказва да подпише такъв договор

Кирил Русев декларира, че двамата представляващ федерацията няма да подпишат такъв договор.

Георги Димитров настоява, че трябва да се гласува това предложение – без значение дали е законно.

Кирил Русев напуска заседанието.

Петко Тотев пита непременно ли нещата трябва да се уредят по трудния път. Отказва да подложи гласуване на т.1

Малчо Малчев заявява на Петко Тотев да престане с опитите си да бъде ментор на българския алпинизъм. И че не е той този, който ще определя поведението на Георги Димитров като непристойно.

Петко Тотев декларира, че се опитва да даде възможност на хората да решат нещата на ОС на ФБАК на 13.01.2007 г.

Петко Тотев напуска заседанието.

Поради липса на кворум заседанието се закрива.


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF