Новини

ФСР (Федерации Скалолазания Росии) вече има нов президент. С голямо мнозинство делегатите на отчетно - изборното Общо събрание на Федерацията избраха за президент Дмитрий Бичков.
19 декември 2006


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF