Новини

Европейска купа по състезателно катерене за младежи и девойки, Велико Търново, 6-8.10.2006 г.
09 октомври 2006


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF