Новини

Купа "Марамонт'2006" - открито състезание по скално катерене, 25-27-ми август, Байа Маре, Румъния. Информация за участие - на сайта на състезанието www.maramont.alpinet.org
15 август 2006


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF