Новини

Голям успех за българския алпинизъм! Нанга Парбат 8125м. е отново Български!
11 юли 2006На 8 юли, Дойчин Боянов и Николай Петков стигнаха до връхната точка на Нанга Парбат (8125 м). Приемете най - искрени поздрави от всички български алпинисти и приятели за този нов успех за целия български алпинизъм! Пожелаваме ви късмет, здраве и успех при следващата цел – Хидън пик 8068м.Кирил Русев, Председател на ФБАК


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF