Новини

Заседание на Управителния съвет на ФБАК, 14.06.2006 г., Спортната палата.
15 юни 2006ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 6 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 14.06.2006 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Петко Тотев, Станимир Желязков, Тодор Тодоров, Георги Димитров, Малчо Малчев

Боян Петров, Владимир Владов

ОТСЪСТВАТ: Минко Занковски, Валери Баровски, Антон Хиджов, Калин Гърбов, Явор Панов

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

Устройствен проект за извършване на алпийска дейност на територията на НП “Рила”.
Европейска купа по състезателно катерене – октомври 2006 г. и Световна и Европейска купа през 2007 г., Европейско първенство – 2008 г. и Световно първенство – 2009 г.
Международна катерачна среща Враца’2006
Разни.

Кирил Русев открива заседанието.

По т.1 Боян Петров дава разяснения по изготвения проект. Смята, че проекта трябва да бъде изцяло относно алпийските дейности и катеренето. Отбелязва, че ски-алпинизма в проекта може да намери място, следвайки структурата му. Трябва маршрутите да се опишат точно, ски-алпинизма да се вмести с точна и конкретна информация.

Влиза Момчил Панайотов – БАССЕС (Българска Асоциация по Ски Свободен и Екстремен Стил)

Петко Тотев смята за голяма слабост липсата на ски-алпинизма в проекта. Подчертава, че ски-алпинизма е основна дейност на Федерацията и тя трябва да присъства в проекта.

Тодор Тодоров смята, че най-важното е да се подчертае в проекта, че ски-алпинизма е дейност, която не нанася поражения на природата.

Петко Тотев подчертава изискването на парка да се посочат конкретни маршрути, натовареност, период за дейност – всичко да е конкретизирано, а не общо.

Влиза Калин Гърбов

Петко Тотев предлага в едноседмичен срок Тодор Тодоров да довърши проекта по отношение на ски-алпинизма.

Момчил Панайотов смята, че е важно ските да се вкарат в дейностите, които са разрешени в планините. Тяхната (на БАССЕС) дейност е малка част от ски-алпинизма)

Боян Петров смята, че БАССЕС трябва да стане член на ФБАК.

Кирил Русев има конкретно предложение за промяна в проекта – в частта “Норми на поведение на катерачите по време на изкачвания и лагеруване”. Предлага т.3 от “Достъп и изкачвания” да бъде променена от :

“[ 3 ] Поддържането и прокарването на нови маршрути да става в най-безопасния за дивите животни период, с използването на минимално количество несвойствени за планината материали и спазване на местните алпийски традиции и стил”

на:

“[ 3 ] Поддържането и прокарването на нови маршрути да става в най-безопасния за дивите животни период, с използването на съвременни, съобразени с международните изисквания за безопасност, некорозионни материали и спазване на алпийските традиции и съвременен стил. Става единствено с изрично одобрение по проект от комисия - Сигурност Екипиране и Екология към ФБАК”

Боян Петров се обявява категорично против промяната. Смята, че накованите маршрути ще доведат туроператорски фирми в планините, масово посещение на катерачните турове и обекти, което счита, че не трябва да се случва. Той и Владо Владов са против използването на бормашини в планината. Смята за слабост липсата на биолог в комисията, който да може да оцени въздействието на дейността върху природната среда.

Кирил Русев поканва двамата да да станата членове на комисия “Сигурност, екипиране, екология”

Георги Димитров смята, че трябва да се използват съвременните средства за осигуряване на маршрутите.

Боян Петров смята, че алпийската дейност трябва да е с минимално въздействие върху природата.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 1Управителният съвет приема предложения “Устройствен проект за извършване на алпийска дейност – катерене и алпинизъм на територията на Национален парк “Рила” с изменението, предложено от Кирил Русев.

“За” – 6

“Въздържал се” – 1 – Тодор Тодоров(Проектът ще публикуваме след като бъде допълнен с частта за ски-алпинизма)Тодор Тодоров обяснява вота си – смята, че ако политиката на държавата е за ограничаване на човешкото въздействието на хората в природата, Федерацията трябва да я следва.

Владо Владов смята, че Федерацията не трябва да върви срещу политиката на държавата. Смята, че катерачните райони трябва да се категоризират.

Кирил Русев предлага:

РЕШЕНИЕ № 2Боян Петров и Владимир Владов са приети за членове на комисия “Сигурност, екипиране, екология”

“За” – 5,

“Въздържал се” – 2 – Петко Тотев, Станимир ЖелязковКирил Русев прочита изготвено писмо до клубовете – членове на ФБАК относно кандидатстване с проекти за изграждане на изкуствени катерачни стени. (Ще бъде публикувано и изпратено до членовете на ФБАК)

Малчо Малчев смята, че трябва да се потърсят училища, където има интерес за изграждане на катерачни стени. Трябва да се направи координация със софийските училища – предлага Дора Маринова да отговоаря за това.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 3Управителният съвет утвърждава писмо до клубовете – членове на ФБАК относно кандидатстване с проекти за изграждане на изкуствени катерачни стени.

Приема се единодушно

По т.2 е предложено:

РЕШЕНИЕ № 4Управителният съвет решава да се внесе писмо в ДАМС с молба за извънбюджетно финансиране на Европейска купа по състезателно катерене за юноши и девойки през октомври 2006 г.

Приема се единодушноПредложено е:

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет подкрепя кандидатурата за провеждане на Световна купа по състезателно катерене за мъже и жени и Европейска купа по състезателно катерене за юноши и девойки през 2007 г.

Приема се единодушноПредложено е:

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет подкрепя кандидатурата за провеждане на Световно първенство по състезателно катерене за мъже и жени през 2009 г. Да се поиска рарешение от ДАМС за провеждането му.

Приема се единодушноПо т.3 Петко Тотев дава информация за направеното досега по организацията на Международната катерачна среща Враца’2006. Датите за провеждане са 20-24 септември.

Предлага:

РЕШЕНИЕ № 7

Управителният съвет утвърждава организационен комитет за провеждане на Международната катерачна среща Враца’2006 – председател Петко Тотев и членове Станимир Желязков, Кирил Русев и Дора Маринова.

Приема се единодушноГеорги Димитров докладва за предстоящото извънредно общо събрание на ICC, което се свиква на 15-ти юли във Франкфурт. С оглед важните теми, които ще се обсъждат и решават на него, смята, че Федерацията трябва да вземе участие.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 8

Управителният съвет гласува 1000 лв. за участие на Кирил Русев в извънредното общо събрание на ICC във Франкфурт, Германия. Малчо Малчев и Илияна Петрова ще участват на собствени разноски.

Приема се единодушно

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF