Новини

Катерачна среща "Янтра'2006", 10-11.06.2006 г., Велико Търново.
30 май 2006ОБЩИНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

АЛПИЙСКИ КЛУБ “ТРАПЕЗИЦА”Катерачна среща“Я Н Т Р А – 2006"
Организатор: ТД”Трапезица-1902” ; АК”Трапезица”-В.Търново и ФБАКМясто на провеждане и дата: От 10 до 11 юни 2006 година в района на манастира “Света Троица”, край град Велико Търново ще се проведе катерачна среща "Янтра-2006".

Варовиковите скали и прокараните по тях маршрути с дължини от 15 до 90 метра и категории на трудност от 5-та до 10+, са Вашето предизвикателство.

Маршрутите са надеждно осигурени.Условия за участие: За редовно участие трябва да представите удостоверение за медицински преглед, застрахователна полица / застраховка “Злополука” / за минимум 1000 / хиляда / лева и планинска здравна застраховка.

Всички разходи по време на алпиниадата ще бъдат за сметка на участниците и участващите клубове. В района има условия за бивакуване със собствени бивачни съоръжения на участващите.ПРОГРАМА:

10.06. От 17.30 часа – записване за състезанието

От 18.00 до 21.00 часа – изкачвания

11.06. От 7.00 до 11.30 часа – изкачвания

От 13.00 часа – награждаване закриване

По време на катерачната среща за Вас ще работи заведение за хранене.

Проявата ще бъде осигурена с медицинско лице и екип от ПСО-В.Търново.За заявки : тел./факс 062/635823, e-mail : trapezitca_1902@abv.bg

Туристически дом “Трапезица” , тел. 062/622061

• Стая 3-4 легла , 13 лева за една нощувка

• Стая 2 легла , 15 лева за една нощувкаРЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Необходима екипировка:

• Участниците да имат каска

• Съоръжения за осигуряване – клеми, френдове, примки, въже

Състезанието ще се проведе по предварително определени маршрути с трудност от 5 до 9- категория.

За класирането се взема броя на изкачените маршрути и времето за което са преодолени.

Подробностите за провеждането на състезанията ще се уточнят на техническата среща.Стартова такса: 5 лв.

Награден фонд: материални награди

С най-сърдечни поздрави,

Председател на АК”ТРАПЕЗИЦА”Калин Гърбов


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF