Новини

Публикуваме писмата във връзка с публикации във форума на climbingguidebg.com на Димитър Колешев относно работата и дейността на ФБАК. Форумът на уеб сайта на ФБАК ще работи в скоро време отново.
02 май 2006До УС на ФБАКИзпращам това второ писмо до Вас, защото притиснат от времето и края на работният ден в петък, нямах възможност да помисля достатъчно добре и да напиша едно по-конструктивно писмо. Приемете това писмо като допълнение на предишното и като част от ангажимента, който, както вие самите казвате, съм длъжен да поема като част от общността на катерачите. Искам изрично да упомена отново, че това писмо не го пиша като Председател на Клуб по катерене и алпинизъм "На ръба". Това е лично мнение.Понеже виждам, че проблемът няма да бъде решен само с дискутиране на темата, с реплики между отделните страни и излагане на голи доводи за и против екипирането предлагам следното:1. ФБАК да възложи на специална комисия (включваща хора и от двете крайности) от една страна и от друга страна на НСА – катедра Алпинизъм - да разработят становище свързано с това екипиране и преекипиране, да обмислят правила, съобразявайки се със световните тенденции и препоръки на водещите организации и комитети. Такива документи и становища има много като някои от тях са преведени и на български. Да се вземе впредвид и мнението на екологичните и природозащитните организации.2. Да се обмисли стратегия за развитието на катеренето в България – спортно и “традиционно” (алпийско) и между другото да бъдат направени точни формулировки на тези видове катерене, за да престане разминаването в понятията и да не се подвеждат повече катерещите в България. Във връзка с тази стратегия да бъдат описани всички вреди и ползи, които биха съществували, т.е. как ще помогне и как ще навреди това екипиране на развитието на съответните видове катерене в България.3. Да се свика извънредно Общо събрание, което да реши веднъж завинаги проблема въз основа на това официално становище, с което трябва да бъдат запознати предварително всички клубове и техните членове в цялата страна.С уважение

Димитър КолешевОтново държа писмото да получи входящ номер и да бъде публикувано в сайта на ФБАК.От офиса на ФБАК – вх. № 38 / 02.05.2006

_________________________________________________________________________________________________________________________

Изх. № 87 / 28.04.2006 г. ДО

ДИМИТЪР КОЛЕШЕВУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЛЕШЕВ,Приемете нашите извинения, че се обърнахме към Вас като председател на клуб по катерене и алпинизъм “На ръба”. Приемаме забележката, че Вашето мнение е лично и не ангажира като позиция членовете на клуба. Във връзка с това бихме искали да Ви припомним, че сдружение “Федерация на българските алпийски клубове” е сдружение на юридически лица, които обаче са формирани от индивидуални членове. Препоръчваме Ви да ангажирате с мнение по-широк кръг от хора, тъй като Вашето мнение е доста различно от това на голям брой катерачи. В едно сдружение, в което хората имат различни мнения, цели и средства, единствения начин да се вземе решение за едно или друго нещо е демократичния, т.е. чрез демократични процедури на избор и уважаване на решение на мнозинството. Обръщаме Ви внимание на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, въз основа на който е изработен и приет от съда Устава на ФБАК. Целият дух на Закона е възможно най-демократичен – и като структура, и като изисквания, и като възможности за контрол. Ще Ви бъдем благодарни да посочите кои точно разпоредби на Закона или Устава не са били спазени при вземането на решенията, които цитирате в писмото си? Когато Закона, или в нашия случай – Устава не забраняват нещо, то е разрешено – просто правило от правото.

Вашата забележка, че отдавна се дискутира темата, но без последици, за нас има ясен отговор – безплодни дискусии, без никакви конкретни и конструктивни предложения наистина нямат никакъв смисъл. Вашият отказ да вземете участие в работата на комисията е неконструктивна и нихилистична позиция. Ако искате да се ангажирате с промени в стила и работата на комисията или за друга дейност, готови сме да изслушаме Вашите конкретни предложения. Считаме, че когато се критикува нещо, добре е да се предложи с какво да бъде заменено. Такова предложение от Вас ние не сме получили. Нещо повече – ФБАК инициира дискусия – кръгла маса на тема: “Екипиране на катерачните маршрути” в рамките на курса за екипиране на Враца през ноември 2005 г. (http://www.fbac.net/news2005/Kurs-ekipirane-Vraca-saob6tenie.htm) Ако наистина имахте доброто желание да промените нещата, защо не присъствахте?

Относно Вашата оценка на качествата на хората, заети в управлението на Федерацията и в отделните комисии, ще Ви препоръчаме да сложите зад всяко едно от посочените имена техните постижения в областта на алпинизма и катеренето. Тогава би трябвало да стане ясен проблема за компетентността на отделните личности и доколко тяхното мнение е професионално или не.

На конкретните Ваши въпроси: 1. Решението за преекипиране е взето въз основа на писмо с вх. № 54 / 29.04.03 от АК “Веслец”, гр. Враца. Авторът на маршрута Илия Александров също е дал своето съгласие с начина, по който да стане преекипирането, което считаме за много важно; 2. Засега няма система, правилник или нормативен документ, който да задължава комисията да поставя на обсъждане в катерачните среди начина или необходимостта от екипиране или преекипиране на даден маршрут. Разчита се на експертната оценка на членовете на комисията, които решават да подкрепят или не даден проект. Относно компетентността на тази оценка – писахме по-нагоре; 3. Отговора на този въпрос е същия като 2; 4. На този въпрос Ви препоръчваме да вземете мнението на по-широк кръг хора, както и тяхната компетентност; 5. Средствата на комисия “Екипиране” са изплатени въз основа на приетия бюджет за 2005 г. За разлика от Вас, Управителния съвет напълно разчита на компетентността на членовете на комисията и не подлага на съмнение тяхната работа; 6. Протоколите и фактурите за закупените и предадени материали са на разположение в офиса на ФБАК, когато желаете, може да ги разгледате. Тука е може би мястото да отбележим толерантността на предсдедателя на комосията Петко Тотев относно получаването на средствата от ФБАК. Ако сте се запознали със справката, както Ви посъветвахме, средствата за материали за екипиране за 2003/2004 г. бяха изплатени от него, а ФБАК му се издължи едва на 19.05.2005 г., а за тези през 2005 г. – на 12.12.2005 г.; 7. Отговорът на този въпрос съвпада с този на 2; 8. Бихте ли конкретизирали въпроса си и дадете някакво конкретно и конструктивно предложение? И най-важното – при разхогласия и различни мнения относно стила на екипиране, чие да е решението? 9. Още веднъж Ви препоръчваме да се запознаете със справката за разходваните дейности – там е ясно написано откъде са закупени материалите. ФБАК в последните няколко години не е закупила никакви материали от фирма “Пик 3000” – това беше многократно обявено и декларирано. Ще считаме по-нататъшни спекулации по темата като клевета и си запазваме правото да вземем съответните мерки; 10. Материалите за екипиране се избират от комисията, тука отново въпроса опира до компетентността й; 11. Твърдението Ви по последната точка не отговаря на истината, и доказателство за това са контактите, които имаме с всички участници в срещата и техните благодарности за добрата организация и хубавото време, което са имали у нас.

Като заключение бихме искали да кажем само едно нещо – ФБАК е такъв, какъвто го направят неговите членове. Особено при условие, че Вие отказвате да вземете участие в неговата структура, какъв съвет и мнение да очакваме от Вас относно бъдещето на ФБАК.

С УВАЖЕНИЕ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/КИРИЛ РУСЕВ/_________________________________________________________________________________________________До председателя на ФБАКВ отговор на вашето писмо искам да заявя, че всичко което пиша, както и всички последващи писания, са лични и не ангажират по никакъв начин Клуб по катерене и алпинизъм “На ръба” и членовете му, освен ако това изрично не е упоменато. Това означава, че Вие нямате никакво право да намесвате клуба в тази история и да вадите свои девиденти от нея. Клуба е юридическо лице и като такова само се представлява от неговият председател, а не е негова собственост.В интерес на истината проблемът, който се разисква във форума на Climbing Guide е сериозен и изисква много спешно и бързо разрешаване. Своето мнение аз съм изказвал многократно и не на едно място – има множество публикации по тази тема и във Вертикален свят. Въпреки, че аз лично коментирам тази тема в продължение на 3-4-5 години, никой досега не ме е поканил за дискусия и мнение по въпроса. Тази покана за участие, в някоя от комисиите, не ме удовлетворява и няма да реши нито един проблемите, които съществуват, защото аз ще бъда безгласна нота.Този въпрос трябва да бъде решен по съвсем друг начин и не мисля, че само определена комисия може да вземе решение по него. Проблемът е на национално ниво, изисква стратегия и е свързана с дългосрочното развитие на катеренето в България. Освен това не мисля, че в която и да е от комисиите има достатъчно подходящи и далновидни хора за тази цел и най-вече хора от двете страни на “барикадата”. Комисиите са съставени от хора с “едностранчиво” мислене.Искам да получа информация по следните въпроси, за да няма повече спекулации със случилото се:1. С какво писмено решение, от коя дата и от коя комисия е решено да стане това преекипиране. 2. Имало ли е дискусия в катерачните среди за преекипрането на тур “Безенги” и другите маршрути в района. 3. Направена ли оценка на безопасността 4. Кой е екипирал маршрутите, защото е видно, че не е направено по най-добрият начин. 5. С какво писмено решение УС на ФБАК е отпуснал средства за това екипиране – протокол има ли. 6. Искам да получа протокол за разходваните средства, закупените материали и разходите за това екипиране, за да не ми се налага да цитирам и извличам от контекста информация за тях. 7. Защо ФБАК не е оповестил решението си да преекипира които и да е било маршут при положение, че това засяка цялата катерачна общност, а не само определени личности във Федерацията 8. Кога ще започне ФБАК да оповестява предварително всяко свое решение относно преекипирането с цел дискутиране с общността. 9. Правилно ли е член на комисията и на УС да е собственик на формата доставчик на материалите, а също така да е и изпълнител. 10. С конкурс ли е избиран доставчика на материалите за екипиране и как е решено какви материали и на коя фирма да бъдат те. 11. Искам да кажа, че ФБАК сам уронва престижа си не само пред българските катерачи, но и пред световната общественост, което стана ясно на миналогодишната Международна среща на Враца. Какво е направил ФБАК по въпроса и защото продължава да върви срещу себе си.С уважение

Димитър КолешевИскам входящ номер на писмото и да бъде публикувано в сайта на ФБАК !!!От офиса на ФБАК – вх. № 37 / 28.04.2006_________________________________________________________________________________________________________________________Изх. № 86 / 28.04.2006 г. ДО

Г-Н ДИМИТЪР КОЛЕШЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КЛУБ ПО КАТЕРЕНЕ И

АЛПИНИЗЪМ “НА РЪБА”

СОФИЯУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЛЕШЕВ,Поводът за настоящето писмо са Вашите публикации във форума на climbingguidebg.com, които се отнасят към дейността и работата на ФБАК.

На първо място изказваме нашето недоумение от това, че оценки и мнения за дейността на Федерацията не са отправени към самата Федерация. Смятаме за недостойно поведение мнения и въпроси, касаещи работата на ФБАК, да не се отнасят директно към Федерацията. Само преди месец клуб по катерене и алпинизъм «На ръба», чиито председател сте Вие, беше приет за член на ФБАК от Общото събрание. На това събрание Вие не присъствахте, нито имаше присъствие на представител на клуба. Редно е когато има важни въпроси за решаване, те да бъдат поставени на точното място и в необходимата форма. На това събрание стана ясно, че комисиите, които са помощни органи в работата на УС, са отворени за всички членове на ФБАК и ако искате можете да се включите в състава и работата на която комисия пожелаете. Позицията на страничен и не- поемащ каквато и да е отговорност коректив не е сериозна, адекватна, честна и не може да доведе до нищо конструктивно. В молбата за членство в ФБАК с вх. № 19 / 27.02.2006 г. Вие сте се написал и подписал: “...запознати сме с Устава на ФБАК и се задължаваме да го спазваме”. Във връзка с това препоръчваме Ви да се запознаете с чл. 24, ал.1 и ал.2, чл.19, ал.5 от Устава на ФБАК. И да се възползвате от широките правомощия, който един такъв демократичен Устав дава на своите членове като участници и коректив на управлението и дейността на Федерацията. В противен случай Управителния съвет ще счита действия като Вашите уронващи престижа на Федерацията и ще запази правото си да предложи съответните мерки.

Не бихме искали да се впускаме в подробности относно цитираните цифри от доклада за дейността, които Вие сте подбрал тенденциозно и манипулативно. Препоръчваме Ви да се запознаете по – подробно с целия доклад, както и с публикуваната справка за разходите на ФБАК по дейности.С УВАЖЕНИЕ,ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/КИРИЛ РУСЕВ/
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF